Adopteer een tegel

Start De Broederenkerk Het Cultuurfonds Beleidsplan De financiën Adopteer een tegel

De eerste tegels worden gelegd
 

Deventer, januari 2014

Geachte mevrouw, geachte heer,

De broederenkerk

U en uw familie kent en waardeert onze Broederenkerk, een bijzonder monument van geloven, cultuur en geschiedenis. Het zal u niet zijn ontgaan dat het gebouw wordt gerestaureerd en dat die restauratie bijna gereed is -al vraagt het interieur nog de nodige aandacht.

Elders sluiten kerkgebouwen, maar hier - in het hart van de stad - gaat een kerk weer open, gereed voor de toekomst. De parochie van de Heilige Lebuinus ziet, in samenspraak met het Aartsbisdom Utrecht, de kerk als een prachtige kans om ons geloof midden in de samenleving present te stellen. Medegebruik voor culturele doeleinden is echter (opnieuw) mogelijk. 

Voor de bouwwerkzaamheden is nu de finale aangebroken; hetzelfde geldt voor de fondsenwerving. Een deel van de restauratie van het casco komt voor rekening van de parochie, een groot deel van de kosten van de inrichting evenzeer. 

In nauwe samenwerking met het kerkbestuur en de locatieraad spant onze stichting zich in om de benodigde gelden bijeen te brengen. 

Tegels

Dat doen wij onder meer met behulp van de verkoop van vloertegels. 

Als extra mogelijkheid bieden wij u eenmalig de kans om een naam in een tegel te laten aanbrengen. In het centrum van Deventer en van de geloofsgemeenschap kunt u de naam vereeuwigen van uw familie, uw gezin, uw dierbaren. 

U kunt ook een tegel zonder opschrift bestellen. Bijgaand bericht informeert u over de praktische uitwerking van dit idee.

Help mee de vloer van de Broederenkerk af te maken 

Wellicht heeft u al één of meer tegels besteld. Misschien heeft u al op een andere wijze de restauratie financieel gesteund. Weet u dan overtuigd van onze erkentelijkheid. Maar mogelijk heeft u nog niet op deze actie gereageerd. Dan is dit uw kans ...

Wij hebben nog een tweede verzoek aan u. 

Wij merken belangstelling voor deze actie bij oud-parochianen, hun familie en - ruimer - oud-Deventenaren buiten onze stad en streek. Van dit zo gevarieerde gezelschap bestaat echter geen enkel adressenbestand. U doet ons een groot genoegen wanneer u dit initiatief bekendheid wilt geven in uw netwerk buiten Deventer. 

Desgewenst kunt u verwijzen naar internet (want daar zijn wij natuurlijk ook* ): 
< http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/
broederen-deventer/restauratienieuws/tegels.pdf
 

* Zie < http://www.heiligelebuinus.nl/locaties/
broederen-deventer/restauratienieuws
 

Als u bijgaand formulier (per email) met uw begeleidende tekst aan uw relaties verzendt kan een 'sneeuwbaleffect' ontstaan.

Machtiging (als Word-doc)

Machtiging (als PDF) 

Dank

Het kerkbestuur van de heilige Lebuinusparochie, de locatieraad Broederen en het bestuur van onze stichting zijn u oprecht dankbaar voor ieder vorm van medewerking die u ons wilt geven.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Broederenkerk,

Drs. J.H.J. van Hest, voorzitter.