Het Cultuurfonds

Start De Broederenkerk Het Cultuurfonds Beleidsplan De financiŽn Adopteer een tegel

Oprichting en doelstelling

De stichting is opgericht op 25 oktober 2000 bij akte, verleden voor de heer mr. T.M.A. Noordman, notaris te Twello.

De essentie van de statutaire doelstelling is het werven van gelden voor het in stand houden, als monument en als centrum van religieus en cultureel leven, van de 
Broederenkerk te Deventer.

Populair gezegd dient de stichting als hulp voor de parochie van de Heilige Lebuinus om daar gelden te werven waar een instelling van de katholieke kerk minder goed of niet toe in staat is.
 

De eerste viering, na kerstnacht, op 5 januari 2014 in de deels nu gerestaureerde kerk. 

Het dossiernummer bij de Kamer van Koophandel is 08092867 

Bereikte resultaten

De stichting heeft in de loop van haar bestaan een niet gering geldbedrag weten te vergaren, onder meer bij private fondsen en particulieren. Met die gelden is met name een stimulans gegeven aan een eerdere restauratie van de ramen van de kerk. 

Gezegd mag daarom worden, dat de stichting in dertien jaar haar bestaansrecht heeft bewezen. 

De stichting maakt minimale onkosten, de bestuursleden en adviseurs 
ontvangen generlei vergoeding in welke zin dan ook. Alle verkregen middelen worden rechtstreeks ter beschikking gesteld van het statutaire doel.

ANBI-status 

De belastingdienst te Heerlen heeft bij beschikking van 20 september 2007 de stichting voor onbepaalde tijd aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling', "ANBI". Het fiscaal nummer is: 8160.37.541.

Het bestuur

Het bestuur is thans samengesteld uit de volgende drie leden:
de heer drs. J.H.J. van Hest, voorzitter
mevrouw M.J. Veenstra-Dijk, secretaris
de heer G.T. Buve, penningmeester

Allen zijn woonachtig in Deventer.