Start Omhoog

Help mee de vloer van de Broederenkerk af te maken 

Wie kent de Broederenkerk niet? De centrale stadskerk van de parochie van de Heilige Lebuinus, de oorsprong van katholiek geloven in onze stad en regio. Deze kerk is hét visitekaartje van onze parochie, midden in het winkelcentrum. 

Het is een rijksmonument in het beschermde stadsgezicht van Deventer. Een noodzakelijke restauratie is bijna gereed.

Overheden en fondsen hebben al een groot deel van de kosten van de restauratie financieel mogelijk gemaakt. Maar de nieuwe vloer moet grotendeels nog worden gefinancierd. 

Net gelegde tegels

Help mee die vloer compleet te maken

Dat kunt u doen door één of meer natuurstenen tegels voor uw rekening te nemen. Een tegel kost € 45,--. Met een bescheiden lettertje kunt u desgewenst een naam in 'uw' tegel laten graveren. Dat kost €10,-- per tegel. Het kan uw eigen naam zijn, maar ook die van een familielid, zoals een (klein)kind. Ook een overledene kan - desgewenst met een kruisje - worden vermeld. Zo brengt u een blijvende herinnering aan in onze oudste parochiekerk, een monument van geloven, geschiedenis en cultuur. Aan uw donatie kunnen echter geen eigendomsrechten worden ontleend. 

U kunt aan deze bijzondere en eenmalige actie deelnemen 

door (bij voorkeur) de machtiging in te vullen en op te sturen.
Machtiging (Word-doc) 
Machtiging (PDF)
Ook kunt u uw naam en adres opgeven 
per email: broederen@heiligelebuinus.nl
per post: Broederenkerk, Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer, 
of mondeling dan wel telefonisch bij de spreekuurgroep: 0570-612360 (ma., woe., of vrij. van 10.00-12.00 uur). 

Vermeld daarbij duidelijk of - en zo ja welke - naam u gegraveerd wilt hebben. Uiteraard kunt u ook meer dan één tegel aankopen. U kunt ook een tegel cadeau doen ter gelegenheid van de komende feestelijke dagen, een verjaardag of een andere bijzondere gelegenheid. De actie loopt tot eind-2013.

Stelt u prijs op een andere manier om te helpen? Dat kan ook. 

U kunt een onderdeel van het kerkgebouw en zijn inrichting sponsoren (zoals sommigen al de restauratie van de heiligenbeelden mede mogelijk hebben gemaakt) of een bijdrage zonder specifieke bestemming doneren. 

Uw giften zijn welkom op rekening: 1222.51.520 tnv RK Parochie H. Lebuinus inz. Broederen en op 58.42.20.928 tnv Stichting Cultuurfonds Broederenkerk (een fonds dat uitsluitend is bestemd voor het in stand houden van het kerkgebouw). Het adres bij beide rekeningen is Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer. 

De fiscus heeft deze laatste stichting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen u een voordeel kan opleveren bij de betaling van de inkomstenbelasting. De parochie zelf is trouwens ook een ANBI.

Het kerkbestuur, de locatieraad en het Cultuurfonds zijn u bijzonder erkentelijk voor uw steun aan deze unieke actie. 

- Deventer, november 2013

Start Omhoog