Start Omhoog Volgende

Enkele jaartallen

plm. 1300

Stichting van een klooster van minderbroeders Franciscanen te Deventer

plm. 1335/1338

Eleonora van Engeland, hertogin van Gelre, sticht bij het klooster een kerk

plm. 1380 - 1384

Geert Grote bezoekt veelvuldig klooster en kerk en maakt deze tot brandpunten van de vernieuwingsbeweging van de moderne devotie

plm. 1500

Einde van de bouwwerkzaamheden, de kerk heeft bijna de huidige omvang

1578, 1579, 1580

Plundering van de kerk

1579

Toewijzing van de kerk aan de calvinisten

1587

De kerk weer katholiek

1591

Definitieve overgang van Deventer naar de staatsen en doorvoering van de hervorming
 

1594

Broederenkerk gereformeerd (hervormd)

1635

Begin van Franstalige diensten

1703

Oprichting van een Waalse gemeente Deventer, gevestigd in de Broederenkerk

1795

Kerk geru´neerd en achtereenvolgens gebruikt als militair magazijn en Franse kazerne

1799

Herverdeling kerkgebouwen, Broederenkerk katholiek

1803

Na provisorische voorzieningen getroffen te hebben, neemt de katholieke gemeente de kerk weer in gebruik

1854

Broederenkerk parochiekerk

1865 - 1868

Verbouwing en uitbreiding in vroege neogotische stijl; nieuw orgel geplaatst

 

Het orgel

1926 - 1931

Polychromering en verdere beschildering van het interieur

1950 - 1954

Polychromeerwerk ongedaan gemaakt, gewelven afgebikt

1955

Verbouwing en uitbreiding orgel

1972

Herindeling van het interieur

1981 - 1984

Constructief herstel, een deel van de gewelven opnieuw bepleisterd (globaal overeenkomend met de oudere bouwdelen)
 

2012

Orgel en kerk worden gerestaureerd.